Kun je niet beter eerst jezelf ontmoeten, voordat je jezelf tegenkomt?

ont·moe·ten
(ontmoette, heeft ontmoet)
1  (toevallig) tegenkomen
2  (opzettelijk) samenkomen
3  minder moeten, meer willen
4  keuzevrijheid vergroten
5  accepteren

Introductie

Ontmoet® helpt graag bijzaken van hoofdzaken te scheiden op het gebied van veiligheidsmanagement en richting te geven aan jouw organisatie.

Mijn naam is Jos Villevoye. Ik ben 47 jaar oud/jong en geboren in Maastricht. In 1995 rondde ik mijn opleiding als chemisch technoloog af aan de HTS Heerlen, in 2006 mijn HVK aan de Stichting PHOV en in 2017 mijn MOSHE aan de TU Delft. In datzelfde jaar (2017) lanceerde ik het beeldmerk Veiliggeit®. Naar verwachting verschijnt begin tweede kwartaal van 2020 mijn eerste boek: Fantastisch Veilig! Memoires van een veiligheidskundige. Ontmoet® is de plek waar ik al mijn kennis, kunde en creativiteit combineer en presenteer aan mijn klanten. Veiligheidsmanagement was nog nooit zo inspirerend.

WAT ‘moet’ nu eigenlijk écht...WAAROM en HOE ga je daar mee om? Komt alles wat ‘moet’ niet voort uit onkunde, onwil en onvermogen de gevolgen te dragen wanneer wordt afgeweken?

“Wie goed doet, goed ontmoet”

Werkwijze

De basis van elke verbetertraject is het samen doorlopen van een drietal stappen. De eerste stap (1) is de keuze om op weg naar nieuwe inzichten te beginnen met de 'oude' belemmeringen los te laten. De tweede stap (2) is een proces van hard en met overtuiging blijven werken aan de nieuw gekozen richting. De derde stap (3) is het (blijvende) streven om het behalen van korte termijn resultaten ondergeschikt te laten zijn aan het werken aan lange termijn visie.

Ik vertel  je hier graag meer over in een persoonlijk gesprek en kijk er naar uit je te ontmoeten!

Op basis van een vrijblijvend intakegesprek onderzoeken we samen óf en op welke wijze ik meerwaarde voor jouw organisatie kan bieden. Vervolgens ontvang je een geschreven voorstel met daarin een plan van aanpak op hoofdlijnen dat richting gaat geven aan onze samenwerking. Besluit je hierna met mij verder te willen, dan stellen we samen nadere proces- en werkafspraken vast en...we zijn vertrokken!

Branches

In mijn bijna 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid ben ik een werkzaam geweest binnen een veelvoud aan verschillende branches. 

Diensten

Risicomanagement

Het slagen van elke willekeurige onderneming wordt grotendeels beïnvloedt door de mate waarin deze haar gevaren en risico's ((h)er)kent. Ontmoet® kan ondersteunen in de respectievelijke identificatie en evaluatie hiervan. Denk hierbij  aan de toepassing van  organisatorische (onder meer SWOT en krachtenveldanalyse) als ook technische (onder meer RI&E, HAZOP, LOPA en BOWTIE) methoden en technieken.

Managementsystemen

De zogenaamde 'license to operate' van elke onderneming wordt in zekere zin zekergesteld met managementsystemen. Ontmoet® kan ondersteunen in het implementeren, beheren, onderhouden, auditeren en verbeteren van KAM systemen (onder meer ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, NTA 8620).

Gedrag

Arbeidsveiligheid draait om mensen. Hoe meer wij ons bewust zijn van onze sterktes en onze tekortkomingen, hoe kleiner de kans op ongewenste gebeurtenissen. Ontmoet® kan en wil graag haar eigen ervaringen delen om jouw bedrijf te helpen dat extra stapje te zetten in deze bewustwording. Geen vaste formats...alleen maar maatwerk.

Ongevallenonderzoek

Zolang we (nog) met ongewenste gebeurtenissen te maken krijgen, zolang moet er ook alles aan worden gedaan om hier van te leren. Ontmoet® kan een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om hier het meeste uit te halen. Onze filosofie: iedereen is slachtoffer en niemand is schuldig. Desgewenst hanteren we jouw bederijfspecifieke onderzoeksmethode.

Training

Elke onderneming heeft haar specifieke opleidingsbehoeften. Ontmoet® kan op maat bedrijfstrainingen verzorgen op het gebied van veiligheidsmanagement. Het vergroten van kennis en vaardigheden gaan hierbij hand in hand. Onze kennisgebieden zijn onder meer (maar niet uitsluitend) gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, wet- en regelgeving, gevaarherkenning en scenario-denken.

Interim

Harde noten kraken? Orde op zaken stellen? Keuzes maken? Een frisse impuls geven? Het is nooit leuk...maar soms is het even nodig. Ontmoet® kan met een kortlopende interim aanstelling hier in ondersteunen. Strategie en lange termijn visie staan voorop. Respect en fairplay zijn wezenlijke voorwaarden. Het collectieve belang van veiligheid en gezondheid is leidend.

Coaching

Iedereen kan zo nu en dan wel eens een beetje extra aandacht en begeleiding gebruiken. Ontmoet® begeleidt en ondersteunt graag medewerkers die 'meer' uit zichzelf willen halen of juist minder 'taakdruk' willen ervaren. Binnen een individueel traject ervaart de medewerker samen met ons de puurste vorm van ontmoeten: minder ruis, meer voldoening. Psychologische veiligheid!

Voorwaarden

Ontmoet® werkt volgens DNR 2011 en hanteert haar eigen algemene voorwaarden. Mijn eigen veiligheid en gezondheid zijn even zo belangrijk als die van mijn klanten. Adviezen vormen in geen enkel geval een eindpunt, maar een vertrekpunt voor verbetering. Wederzijds enthousiasme is de basis voor elke samenwerking. Elk behaald resultaat is zo goed als de inspanning die er aan vooraf gaat én de energie die er ná oplevering/overdracht blijvend in wordt gestoken.

Contact

+31 6 21 45 22 93
info@ontmoetplek.nl
KvK 76566242

Copyright

©2019 Ontmoet

Kun je niet beter eerst jezelf ontmoeten, voordat je jezelf tegenkomt?

ont·moe·ten
(ontmoette, heeft ontmoet)
1  (toevallig) tegenkomen
2  (opzettelijk) samenkomen
3  minder moeten, meer willen
4  keuzevrijheid vergroten
5  accepteren

Introductie

Ontmoet® helpt graag bijzaken van hoofdzaken te scheiden op het gebied van veiligheidsmanagement en richting te geven aan jouw organisatie.

Mijn naam is Jos Villevoye. Ik ben 47 jaar oud/jong en geboren in Maastricht. In 1995 rondde ik mijn opleiding als chemisch technoloog af aan de HTS Heerlen, in 2006 mijn HVK aan de Stichting PHOV en in 2017 mijn MOSHE aan de TU Delft. In datzelfde jaar (2017) lanceerde ik het beeldmerk Veiliggeit®. Naar verwachting verschijnt begin tweede kwartaal van 2020 mijn eerste boek: Fantastisch Veilig! - Memoires van een veiligheidskundige. Ontmoet® is de plek waar ik al mijn kennis, kunde en creativiteit combineer en presenteer aan mijn klanten. Veiligheidsmanagement was nog nooit zo inspirerend.

WAT ‘moet’ nu eigenlijk écht...WAAROM en HOE ga je daar mee om? Komt alles wat ‘moet’ niet voort uit onkunde, onwil en onvermogen de gevolgen te dragen wanneer wordt afgeweken?

“Wie goed doet, goed ontmoet”

Werkwijze

 

De basis van elke verbetertraject is het samen doorlopen van een drietal stappen. De eerste stap (1) is de keuze om op weg naar nieuwe inzichten te beginnen met de 'oude' belemmeringen los te laten. De tweede stap (2) is een proces van hard en met overtuiging blijven werken aan de nieuw gekozen richting. De derde stap (3) is het (blijvende) streven om het behalen van korte termijn resultaten ondergeschikt te laten zijn aan het werken aan lange termijn visie.

Ik vertel je hier graag meer over in een persoonlijk gesprek en kijk er naar uit je te ontmoeten!

Op basis van een vrijblijvend intakegesprek onderzoeken we samen óf en op welke wijze ik meerwaarde voor jouw organisatie kan bieden. Vervolgens ontvang je een geschreven voorstel met daarin een plan van aanpak op hoofdlijnen dat richting gaat geven aan onze samenwerking. Besluit je hierna met mij verder te willen, dan stellen we samen nadere proces- en werkafspraken vast en...we zijn vertrokken!

Branches

In mijn bijna 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid ben ik werkzaam geweest binnen een veelvoud aan verschillende branches. 

Diensten

Risicomanagement

Het slagen van elke willekeurige onderneming wordt grotendeels beïnvloedt door de mate waarin deze haar gevaren en risico's ((h)er)kent. Ontmoet® kan ondersteunen in de respectievelijke identificatie en evaluatie hiervan. Denk hierbij  aan de toepassing van  organisatorische (onder meer SWOT en krachtenveldanalyse) als ook technische (onder meer RI&E, HAZOP, LOPA en BOWTIE) methoden en technieken.

Managementsystemen

De zogenaamde 'license to operate' van elke onderneming wordt in zekere zin zekergesteld met managementsystemen. Ontmoet® kan ondersteunen in het implementeren, beheren, onderhouden, auditeren en verbeteren van KAM systemen (onder meer ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, NTA 8620).

Gedrag

Arbeidsveiligheid draait om mensen. Hoe meer wij ons bewust zijn van onze sterktes en onze tekortkomingen, hoe kleiner de kans op ongewenste gebeurtenissen. Ontmoet® kan en wil graag haar eigen delen om jouw bedrijf te helpen dat extra stapje te zetten in deze bewustwording. Geen vaste formats...alleen maar maatwerk.

Ongevallenonderzoek

Zolang we (nog) met ongewenste gebeurtenissen te maken krijgen, zolang moet er ook alles aan worden gedaan om hier van te leren. Ontmoet® kan een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om hier het meeste uit te halen. Onze filosofie: iedereen is slachtoffer en niemand is schuldig. Desgewenst hanteren wij jouw bedrijfsspecifieke onderzoeksmethode.

Training

Elke onderneming heeft haar specifieke opleidingsbehoeften. Ontmoet® kan op maat bedrijfstrainingen verzorgen op het gebied van veiligheidsmanagement. Het vergroten van kennis en vaardigheden gaan hierbij hand in hand. Onze kennisgebieden zijn onder meer (maar niet uitsluitend) gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, wet- en regelgeving, gevaarherkenning en scenario-denken.

Interim

Harde noten kraken? Orde op zaken stellen? Keuzes maken? Een frisse impuls geven? Het is nooit leuk...maar soms is het even nodig. Ontmoet® kan met een kortlopende interim aanstelling hier in ondersteunen. Strategie en lange termijn visie staan voorop. Respect en fairplay zijn wezenlijke voorwaarden. Het collectieve belang van veiligheid en gezondheid is leidend.

Coaching

Iedereen kan zo nu en dan wel eens een beetje extra aandacht en begeleiding gebruiken. Ontmoet® begeleidt en ondersteunt graag medewerkers die 'meer' uit zichzelf willen halen of juist minder 'taakdruk' willen ervaren. Binnen een individueel traject ervaart de medewerker samen met ons de puurste vorm van ontmoeten: minder ruis, meer voldoening. Psychologische veiligheid!

Voorwaarden

Ontmoet® werkt volgens DNR 2011 en hanteert haar eigen algemene voorwaarden. Mijn eigen veiligheid en gezondheid zijn even zo belangrijk als die van mijn klanten. Adviezen vormen in geen enkel geval een eindpunt, maar een vertrekpunt voor verbetering. Wederzijds enthousiasme is de basis voor elke samenwerking. Elk behaald resultaat is zo goed als de inspanning die er aan vooraf gaat én de energie die er ná oplevering/overdracht blijvend wordt ingestoken.

Contact

+31 6 21 45 22 93
info@ontmoetplek.nl
KvK 76566242

Copyright

©2019 Ontmoet

Kun je niet beter eerst jezelf ontmoeten, voordat je jezelf tegenkomt?

ont·moe·ten
(ontmoette, heeft ontmoet)
1  (toevallig) tegenkomen
2  (opzettelijk) samenkomen
3  minder moeten, meer willen
4  keuzevrijheid vergroten
5  accepteren

Introductie

Ontmoet® helpt graag bijzaken van hoofdzaken te scheiden op het gebied van veiligheidsmanagement en richting te geven aan jouw organisatie.

Mijn naam is Jos Villevoye. Ik ben 47 jaar oud/jong en geboren in  Maastricht. In 1995 rondde ik mijn opleiding als chemisch technoloog af aan de HTS Heerlen, in 2006 mijn HVK aan de Stichting PHOV en in 2017 mijn MOSHE aan de TU Delft. In datzelfde jaar (2017) lanceerde ik het beeldmerk Veiliggeit®. Naar verwachting verschijnt begin tweede kwartaal van 2020 mijn eerste boek: Fantastisch Veilig! Memoires van een veiligheidskundige. Ontmoet® is de plek waar ik al mijn kennis, kunde en creativiteit combineer en presenteer aan mijn klanten. Veiligheidsmanagement was nog nooit zo inspirerend.

WAT ‘moet’ nu eigenlijk écht...WAAROM en HOE ga je daar mee om? Komt alles wat ‘moet’ niet voort uit onkunde, onwil en onvermogen de gevolgen te dragen wanneer wordt afgeweken?

“Wie goed doet, goed ontmoet”

Werkwijze

De basis van elke verbetertraject is het samen doorlopen van een drietal stappen. De eerste stap (1) is de keuze om op weg naar nieuwe inzichten te beginnen met de 'oude' belemmeringen los te laten. De tweede stap (2) is een proces van hard en met overtuiging blijven werken aan de nieuw gekozen richting. De derde stap (3) is het (blijvende) streven om het behalen van korte termijn resultaten ondergeschikt te laten zijn aan het werken aan lange termijn visie.

Ik vertel je hier graag meer over in een persoonlijk gesprek en kijk er naar uit je te ontmoeten!

Op basis van een vrijblijvend intakegesprek onderzoeken we samen óf en op welke wijze ik meerwaarde voor jouw organisatie kan bieden. Vervolgens ontvang je een geschreven voorstel met daarin een plan van aanpak op hoofdlijnen dat richting gaat geven aan onze samenwerking. Besluit je hierna met mij verder te willen, dan stellen we samen nadere proces- en werkafspraken vast en...we zijn vertrokken!

Branches

In mijn bijna 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid ben ik werkzaam geweest binnen een veelvoud aan verschillende branches. 

Diensten

Risicomanagement

Het slagen van elke willekeurige onderneming wordt grotendeels beïnvloedt door de mate waarin deze haar gevaren en risico's ((h)er)kent. Ontmoet® kan ondersteunen in de respectievelijke identificatie en evaluatie hiervan. Denk hierbij  aan de toepassing van  organisatorische (onder meer SWOT en krachtenveldanalyse) als ook technische (onder meer RI&E, HAZOP, LOPA en BOWTIE) methoden en technieken.

Managementsystemen

De zogenaamde 'license to operate' van elke onderneming wordt in zekere zin zekergesteld met managementsystemen. Ontmoet® kan ondersteunen in het implementeren, beheren, onderhouden, auditeren en verbeteren van KAM systemen (onder meer ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, NTA 8620).

Gedrag

Arbeidsveiligheid draait om mensen. Hoe meer wij ons bewust zijn van onze sterktes en onze tekortkomingen, hoe kleiner de kans op ongewenste gebeurtenissen. Ontmoet® kan en wil graag haar eigen ervaringen delen om jouw bedrijf te helpen dat extra stapje te zetten in deze bewustwording. Geen vaste formats...alleen maar maatwerk.

Ongevallenonderzoek

Zolang we (nog) met ongewenste gebeurtenissen te maken krijgen, zolang moet er ook alles aan worden gedaan om hier van te leren. Ontmoet® kan een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om hier het meeste uit te halen. Onze filosofie: iedereen is slachtoffer en niemand is schuldig. Desgewenst hanteren wij jouw bedrijfsspecifieke onderzoeksmethode.

Training

Elke onderneming heeft haar specifieke opleidingsbehoeften. Ontmoet® kan op maat bedrijfstrainingen verzorgen op het gebied van veiligheidsmanagement. Het vergroten van kennis en vaardigheden gaan hierbij hand in hand. Onze kennisgebieden zijn onder meer (maar niet uitsluitend) gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, wet- en regelgeving, gevaarherkenning en scenario-denken.

Interim

Harde noten kraken? Orde op zaken stellen? Keuzes maken? Een frisse impuls geven? Het is nooit leuk...maar soms is het even nodig. Ontmoet® kan met een kortlopende interim aanstelling hier in ondersteunen. Strategie en lange termijn visie staan voorop. Respect en fairplay zijn wezenlijke voorwaarden. Het collectieve belang van veiligheid en gezondheid is leidend.

Coaching

Iedereen kan zo nu en dan wel eens een beetje extra aandacht en begeleiding gebruiken. Ontmoet® begeleidt en ondersteunt graag medewerkers die 'meer' uit zichzelf willen halen of juist minder 'taakdruk' willen ervaren. Binnen een individueel traject ervaart de medewerker samen met ons de puurste vorm van ontmoeten: minder ruis, meer voldoening. Psychologische veiligheid!

Voorwaarden

Ontmoet® werkt volgens DNR 2011 en hanteert haar eigen algemene voorwaarden. Mijn eigen veiligheid en gezondheid zijn even zo belangrijk als die van mijn klanten. Adviezen vormen in geen enkel geval een eindpunt, maar een vertrekpunt voor verbetering. Wederzijds enthousiasme is de basis voor elke samenwerking. Elk behaald resultaat is zo goed als de inspanning die er aan vooraf gaat én de energie die er ná oplevering/overdracht blijvend wordt ingestoken.

Contact

+31 6 21 45 22 93
info@ontmoetplek.nl
KvK 76566242

Copyright

©2019 Ontmoet